معرفی تمامی رشته ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

معرفی رشته های مقطع دکتری

ردیفنام رشته
1حقوق خصوصی
2فیزیولوژی ورزشی
3فيزيولوژی ورزشی - بيوشيمی و متابوليسم ورزشی
4عمران - سازه
5جغرافیا - برنامه ریزی شهری