مهدی زارع

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

تلفن دفتر کار : ۵۲۲۵۱۰۲۱ – ۰۷۱

همراه : ۰۹۱۷۷۸۲۵۱۶۵

ایمیل : CHAIRMAN@IAULARESTAN.AC.IR

 

Mehdi-Zare